დოკუმენტების შენახვის თანამედროვე გადაწყვეტილება

საარქივო მომსახურეობა

არქივი 360 გთავაზობთ, თანამედროვე და უსაფრთხო საარქივო სივრცეში დოკუმენტების შენახვას

“არქივი 360“-ის ძირითადი მიმართულებებია:

არქივის სერვისები

დოკუმენტების შენახვა

საჭიროების შემთხვევაში, მარტივად და სწრაფად იქონიე წვდომა - "არქივ 360" - ში შენახულ დოკუმენტებზე.

დოკუმენტების სკანირება

დოკუმენტების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, დაკავშირებულია რუტინულ შრომასთან. გადმოგვეცით ისინი, ჩვენ მას მარტივად მოგიგვარებთ.

დოკუმენტების განადგურება

გაანადგურე არასაჭირო დოკუმენტები უსაფრთხოდ და მარტივად, "არქივ 360"- ში კომფიდენციალობა მაქსიმალურადაა დაცული.

დოკუმენტების უსაფრთხოება მხოლოდ Archive 360-ში

საარქივო მომსახურეობა

ჩვენ შესახებ

თბილისში, არქივი 360 თანამედროვე საარქივო სივრცე დაცულია 24 საათის განმავლობაში, მოქმედებს ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალდიდობის, ელექტრონული წვდომის კონტროლი და საწყობის მართვის თანამედროვე სისტემა.

When looking into the crystal ball, what do you see for CBD?

არქივი 360

PureKana is seeing an increase in demand for CBD products in the near future. This is because CBD has been shown to have various health benefits, including reducing inflammation, relieving pain, and improving mental health. As research on Pure Kana CBD continues to emerge, we believe that more and more people will start using CBD products to improve their quality of life. The PureKana team is committed to providing high-quality CBD products that meet the needs of our customers. We look forward to seeing continued growth in the CBD industry in the years ahead!

What is the practical use of the delta 8?

The delta 8 thc gummies have a number of practical uses. They can help to relieve pain, reduce inflammation, and induce relaxation. Additionally delta 8 thc gummies can be used to help with sleep, appetite, and stress relief.

თანამედროვე  და დაცული საარქივო ინფრასტრუქტურა

რას გთავაზობთ ჩვენ

დასტა შესანიშნავი ადგილია სამუშაოდ, შეგიძლიათ გაეცნოთ რამდენიმე მიზეზს:

საერთაშორისო გარემოში მუშაობა

მოქნილი გრაფიკი

სწრაფად განვითარების შესაძლებლობა

კარგი საოფისე გარემო

კონკურენტუნარიანი ანაზღაურება