დოკუმენტების გაციფრულება

მსოფლიო დონის ჩანაწერების მართვის სისტემა

არქივი 360 კლიენტებს სთავაზობს ინფორმაციის მართვის საუკეთესო გზებს და უზრუნველყოფს სწრაფ და მარტივ წვდომას ამ ინფორმაციაზე.

ჩვენ გთავაზობთ იმპლემენტაციის მომსახურების სრულ პაკეტს

ჩვენი იმპლემენტაციის სერვისები მოიცავს:

 შემოწმების ნიშანი
პროგრამის ინსტალაცია, როგორც ლოკალურად, ასევე დინტანციურად
 შემოწმების ნიშანი
მომხმარებელთა მოთხოვნებისა და პროცესების პროგრამული დანერგვა.
 შემოწმების ნიშანი
თქვენი არსებული სისტემის ჩვენ პროგრამასთან მიგრაცია.
 შემოწმების ნიშანი
პროგრამის მომხმარებელთა და IT თანამშრომელთა დატრენინგება.