დოკუმენტების განადგურება

კონფიდენციალური განადგურება

როდესაც აღარ დაგჭირდებათ თქვენი დოკუმენტები ან მოწყობილობები, ჩვენ უზრუნველვყოფთ მათ ეკოლოგიურ და უსაფრთხო განადგურებას.

მოქმედი სერვისების ტიპები

ჩვენ გთავაზობთ მრავალფეროვან მომსახურებებს თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე

დოკუმენტების ჩამოწერა და განადგურება

  • ტარდება დოკუმენტების ფასეულობის შემოწმება;
  • ვადაგასული დოკუმენტების განადგურების შერჩევა;

     

     

check icon
კონფიდენციალური დაცული ყუთების რეგულარული გატანა
check icon
ერთჯერადი განადგურების პროექტები
check icon
შენახული დოკუმენტების განადგურება
check icon
IT მოწყობილობების განადგურება ან ფორმატირება